سوماتومدین C

سوماتومدین C ( فاکتور رشد شبه انسولینی I ، IGF-1 ، پروتئین های متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولینی [IGF BP] ) سوماتومدین C ( فاکتور رشد شبه انسولینی I ، IGF-1 ، پروتئین های متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولینی [IGF BP] ) SOMATOMEDIN C ( Insulin-Like Growth Factor I , IGF-1 , Insulin-Like growth factor binding proteins [IGF BP] ) مقادیر طبیعی بالغین: ng/ml 42-110 کودکان سن(سال) دختران (ng/mL) پسران(ng/mL) 0-8 5-128 2-118 9-10 24-158 15-148 11-13 65-226 55-216 14-15 124-224 114-232 16-17 94-231 84-211 18-19 66-186 56-177 کاربرد سوماتومدین C آزمایشی غربالگری برای شناسایی مبتلایان به کمبود GH، نارسایی هیپوفیز و آکرومگالی می …

ادامه مطلب »