سایر اختلالات وابسته به افت استریول غیر کونژوگه

سایر اختلالات وابسته به افت استریول غیر کونژوگه بعنوان مارکر مهم ارزیابی جنین در غربالگری سه ماهه دوم بارداری 1-  فقدان آنزیم استروئید سولفاتاز جفتی (Placental steroid sulfatase deficiency) بیماری فقدان آنزیم استروئید سولفاتاز جفتی (Placental steroid sulfatase deficiency) که در بعضی مواقع با توجه به وسعت حذف ژن منجر بیماری پوستی ایکتیوزیز وابسته به کروموزوم X و یا (X-linked ichthyosis) می شود. – یک بیماری وابسته به کروموزوم X مغلوبی بوده و شیوع آن 1 در هر 1500 جنین پسر می باشد. – مهمترین علت این بیماری وجود یک حذف (Deletion) در ناحیه Xp22.3 (بازوی کوچک کروموزوم X، باند 22، تحت باند 3) می …

ادامه مطلب »
سوماتومدین C

سوماتومدین C ( فاکتور رشد شبه انسولینی I ، IGF-1 ، پروتئین های متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولینی [IGF BP] ) سوماتومدین C ( فاکتور رشد شبه انسولینی I ، IGF-1 ، پروتئین های متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولینی [IGF BP] ) SOMATOMEDIN C ( Insulin-Like Growth Factor I , IGF-1 , Insulin-Like growth factor binding proteins [IGF BP] ) مقادیر طبیعی بالغین: ng/ml 42-110 کودکان سن(سال) دختران (ng/mL) پسران(ng/mL) 0-8 5-128 2-118 9-10 24-158 15-148 11-13 65-226 55-216 14-15 124-224 114-232 16-17 94-231 84-211 18-19 66-186 56-177 کاربرد سوماتومدین C آزمایشی غربالگری برای شناسایی مبتلایان به کمبود GH، نارسایی هیپوفیز و آکرومگالی می …

ادامه مطلب »
سطح پرولاکتین (PRL)

سطح پرولاکتین (PRL) PROLACTIN LEVEL (PRL)   مقادیر طبیعی مردان بالغ:     ng/ml  0-20   یا       <             mcg/L20(واحد SI) زنان بالغ:         0-25 ng/ml یا        <             mcg/L 25 (واحد SI) زنان  باردار:      20-400 ng/ml     <              mcg/L  20-400 (واحد SI) کاربرد سطح پرولاکتین برای تشخیص و کنترل آدنوم های هیپوفیز ترشح کننده پرولاکتین استفاده می شود . توضیح آزمایش : پرولاکتین هورمونی است که توسط غده هیپوفیزیپیشین (آدنوهیپوفیز) ترشح میشود. پرولاکتین در زنان باعث شیردهی میگردد. نقش آن در مردان نامشخص است.ترشح پرولاکتین تحت تنظیم عوامل مهار کننده و آزاد کننده ی پرولاکتین میباشد که از هیپوتالاموس ترشح میشود.هورمن آزاد کننده ی تیروئید((TRH هم باعث تحریک تولید پرولاکتین می …

ادامه مطلب »